A A A

Tranziția la televiziunea digitală

În prezent, în Republica Moldova se efectuează tranziția de la emisia analogică terestră de televiziune  la emisia digitală terestră, conform  angajamentelor internaționale asumate și a Programului, aprobat de Guvern.

Noul sistem de emisie, deja funcțional pe majoritatea teritoriului țării, are un sir de avantaje, oferind telespectatorilor:  

  • mai multe programe TV  în eter recepționate gratuit;
  • calitate net superioară a imaginii,
  • sunet stereo, imagine HD de înaltă definiție,
  • servicii auxiliare.

Pentru recepție este necesar un televizor care suportă standardul DVB-T2 cu compresia H.265, sau conectarea unui convertor de acest standard la televizorul existent.
Procesul de tranziție se va încheia la data de 31 decembrie 2017, după care emisia programelor TV prin eter în format analog va fi sistată !!!

Ghid de conectare

Comunicate MTIC dedicate tranziției la televiziunea digitală

Rapoartele Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră:

 

Spot video informativ (calitate buna) pentru preluare de către radiodifuzori conform Deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 6/31 din 24 martie 2017 - DESCARCĂ 

 

Hotărârea Guvernului nr. 240 din  08.05.2015 cu privire la aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră

Legea nr. 167 din 31.07.2015 pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

Ghidul privind parametrii STB şi ale modulelor de recepţie digitală a televizoarelor recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova

Scrisoarea MTIC nr. 01/163 din 13.02.2015 cu privire la rezultatele  studiului privind potențialele interferențe între stațiile TV analogică și TV digitală

Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008 pentru ratificarea Acordului regional privind planificarea serviciului  de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz