A A A

Delegați din 12 țări s-au întrunit, astăzi, la Chișinău, la Forumul regional al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) pentru Europa și CSI „Consolidarea capacităților inovației în ecosistemul centrat pe TIC și încurajarea creșterii startup-uri

Published on: Mar, 03/28/2017 - 17:28

Evenimentul este găzduit de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în perioada 28-29 martie 2017. Vitalie Tarlevviceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, a declarat, în deschiderea forumului că, în conformitate cu obligațiile asumate față de UIT, R. Moldova are o atitudine aparte față de sfera TIC ceea ce denotă interesul și potențialul dezvoltării domeniului în cauză. Astfel, în 2013 a fost lansată Strategia națională pentru dezvoltarea societății informaționale Moldova Digitală 2020, ulterior Strategia de creștere a competitivității industriei TIC, Legea cu privire la Parcurile IT, etcRecent, a fost inaugurat Centrul de excelență în tehnologia informației Tekwill, cu suportul partenerilor de dezvoltareDe asemenea, viceministrul a accentuat că în anul 2016 s-a încheiat procesul de ajustare a legislației ce ține de crearea parcurilor IT, ceea ce va permite deschiderea lor deja în următoarele luni și, respectiv, acordarea facilităților pentru rezidenții acestora.

Potrivit lui Yushi Torigoedirector adjunct al Biroului de Dezvoltare al Telecomunicațiilor UIT, Republica Moldova este unul dintre cei mai activi membri UIT în regiune, fapt confirmat și prin organizarea forumului respectiv“Evenimentul în cauză, organizat la Chișinău, va facilitaacordarea ajutorului țărilor din regiune în crearea parcurilor ITdezvoltarea ecosistemului inovațional TI, precum și soluționarea problemelor cu care țările din regiune se confruntă. De asemenea, Forumul va permite participanțilorsă facă schimb  de bune practici, capabile să ajute la crearea startup-urilor, dar și să preia experiență din implementarea proiectelor cu rezultate din practica mondială”, a adăugat oficialul UIT. 

Prezent la Forum, Stefan LillerReprezentant Rezident adjunct PNUD Moldova, a constatat că Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, asumate de ONU la nivel global pînă în 2030ce sunt îndreptate spre eliminarea sărăciei, asigurarea unui învățămînt calitativ, îmbunătățirea stării sănătății etc. pot fi realizare doar cu implicarea tuturor părților interesate, implicate în procesÎn acest scop estenecesară atragerea inovațiilorcrearea parteneriatelor și atragerea investițiilor direcționate spre sectorul TIC și noile tehnologii ce stau la baza tuturor scopurilor de dezvoltare - creșterea economică, asigurarea socială și protecția mediului înconjurător. Prin intermediul direcțiilor e-sănătate, Guvernul electronic și altele, TIC permit reducerea cheltuielilor la serviciile publice în toate sectoareleeconomiei”, a accentuat Stefan Liller.

Doina Nistor, director de proiect pentru Creșterea Competitivității la USAID Moldova, optat pentru includerea inovației și antreprenorialului în sistemul de învățământ și a susținut eforturile privind cooperarea internațională pentru promovarea inovațiilor TIC regionale. 

Forumul întrunește reprezentanți ai administrațiilor în domeniul comunicațiilor și factori de decizie, operatori de telecomunicații, producători de echipamente de telecomunicații, dezvoltatori software, mediul academic, societatea civilă și alte părți interesate, inclusiv agenții de dezvoltare și finanțare din Europa și CSI.

Toate noutăţile

27/04/2017 - 17:06
Eleonora Vasilachi, șef de direcție la Ministerul Tehnologiei Informației și Telecomunicațiilor, reprezintă Republica Moldova, astăzi, 27 aprilie,la seminarul regional pentru țările CSI și Georgia,...Read more
26/04/2017 - 14:51
Viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vitalie Tarlev, a întreprins, la 25 aprilie, o vizită de lucru, în centrul raional Cahul, în conformitate cu orarul întîlnirilor membrilor...Read more
20/04/2017 - 17:14
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a anunţat, astăzi, 20 aprilie, iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de...Read more