Noutăţi

Crearea Fondului Serviciului Universal (FSU) în obiectivul MTIC

MTIC, 24.02.2012
Crearea Fondului Serviciului Universal (FSU) în obiectivul MTIC

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, în comun cu Programul Global Broadband and Innovations (GBI/ USAID), a organizat în perioada 23-24 februarie „Seminarul privind dezvoltarea Fondului Serviciului Universal în Moldova”.

Scopul principal al evenimentului a fost de a pune în atenţia publică necesitatea unei noi abordări a serviciului universal, mecanismelor sale de finanţare şi obiectivelor generale, precum şi crearea unei platforme de dialog pentru promovarea de mai departe a politicilor publice în acest sens de către Ministerul TIC şi instituţiile vizate.

Seminarul s-a axat pe necesitatea creării în Republica Moldova a unui instrument sustenabil de finanţare a serviciului universal, element indispensabil pentru a oferi posibilitatea tuturor cetăţenilor de a-şi realiza dreptul de acces la informaţie şi la serviciile societății informaționale, punând în discuţie un şir de soluţii pentru depăşirea situaţiei existente. Crearea şi utilizarea Fondului serviciulu iuniversal este o pârghie eficientă de asigurare a accesului la beneficiile societății informaționale a tuturor categoriilor de populaţie, inclusiv a categoriilor defavorizate din punct de vedere social, geografic, de vârstă, capacităţi fizice, etc.

În cadrul seminarului este prezentată şi discutată practica internaţională de succes în acest sens, ce demonstrează că utilizarea FSU pentru stimularea elementelor cheie a SI, cum ar fi e-Incluziunea, e-Accesul şi e-Educaţia, este un catalizator al dezvoltării economice durabile, ce contribuie la creşterea incluziunii digitale şi la reducerea decalajului digital.

Discuţiile din prima zi a seminarului s-au dovedit a fi de un real succes, părţile implicate în discuții fiind de acord cu problema existentă şi neutilizarea de către Republica Moldova a acestui important instrument de stimulare a dezvoltării.

Pe de o parte este vorba de instituţiile publice vizate, care sunt conştiente de situaţia existentă şi lipsa unui mecanism viabil de promovare a depăşirii decalajului digital și asigurarea accesului, iar pe de altă parte – reprezentanţii operatorilor, care oricum contribuie la un fond de susţinere a populaţiei, dar aceşti bani, spre deosebire de alte state civilizate, sunt extraşi din industria TIC şi nu influenţează ulterior dezvoltarea pe segmentul TIC.

Din practica prezentată în cadrul seminarului, dar nu numai, fondurile serviciului universal sunt utilizate, în primul rând, pentru asigurarea accesului şi dezvoltarea infrastructurii în zonele defavorizate, pentru instruirea TIC a elevilor şi studenţilor, dar şi a altor categorii sociale defavorizate, pentru asigurarea accesului la serviciile electronice, dotarea instituţiilor de învăţământ cu echipamente IT şi programe didactice, etc. De asemenea, taxele aplicate companiilor din domeniul TIC pentru SU variază în diferite state de la 1% la 10% şi sunt gestionate de guvern prin diferite mecanisme.

La întîlnirea de lucru cu Secretarul General al Guvernului, dl David Townsend, expert GBI, a punctat asupra avantajelor utilizării acestei pârghii de stimulare a dezvoltării, atât pentru sectorul TIC, cat și a economiei în general. La rândul său, dl Victor Bodiu a confirmat că obiectivul Guvernului şi al MTIC este de a implementa un mecanism de finanţare al serviciului universal, orientat spre dezvoltare. Deasemenea, Secretarul General al Guvernului s-a arătat interesat de experiența altor state în utilizarea acestor resurse pentru promovarea educației TIC și a dezvoltării serviciilor eGuvernării.

Modul în care este formulat la etapa de față acest obiectiv în documentele de politici și în legislaţia națională nu este funcțional și depășit de timp. Odată cu evoluțiile din domeniul IT, gradul de penetrare a telefoniei mobile și de răspândire a calculatoarelor, este necesară o revedere a cadrului existent. MTIC analizează posibilitatea de a lansa un proces de modificare a legislaţiei naţionale şi de a reformula politicile publice în acest sens, pentru a utiliza acest instrument la capacitate maximă şi în beneficiul dezvoltării societății informaționale.

 

Conectaţi-vă