Noutăţi

Conferinţa mondială UIT privind radiocomunicaţiile a stabilit direcţiile de dezvoltare ale sectorului pentru 2012-2015

MTIC, 21.02.2012
Conferinţa mondială UIT privind radiocomunicaţiile a stabilit direcţiile de dezvoltare ale sectorului pentru 2012-2015

165 de ţări au semnat pe 17 februarie, la Geneva tratatul internațional care reglementează alocările de spectru şi a orbitelor de satelit

Vineri, 17 februarie, la Geneva, Elveţia, Conferinţa Mondială Radio 2012 (WRC-12) s-a încheiat cu semnarea noului Regulament Radio al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). La Conferinţă, pe întreaga durată a sa, în perioada 23 ianuarie-17 februarie 2012, au participat peste 3000 de participanţi, reprezentând 165 din statele membre ale UIT, printre care şi delegaţia Republicii Moldova constituită din reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ai Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio.

Conferinţa a fost prezidată de dl Tariq Al Awadhi din Emiratele Arabe Unite, împreună cu şase vicepreşedinţi: dl Decker Anstrom (Statele Unite), dl Eric Fournier (Franta), dl Albert Nalbandian (Armenia), dl Mahiddine Ouhadj (Algeria), domnul Habeeb Al-Shankiti (Arabia Saudită) şi dl Alan Jamieson (Noua Zeelandă).

WRC12 a fost un real exemplu de consens la nivel global în problemele de distribuire a spectrului şi stabilirii principalelor direcţii de dezvoltare ale sectorului pentru următorii 4 ani. Secretarul General UIT, dl Hamadoun Toure, a apreciat înalt rezultatele acestei Conferinţe, care, în opinia dumnealui, a contribuit la definirea modalităţi noi şi mai bune pentru a reglementa serviciile de radio şi de aplicaţii, reprezentând o contribuţie majoră în a face lumea un loc mai bun pentru toţi. Sunt incontestabile realizările WRC-12 în alocarea de resurse de spectru de bandă largă mobilă şi pentru abordarea dividendului digital, problemă care prevede acum o mai complexă armonizare globală a utilizării benzii de 700 MHz pentru toate regiunile şi pentru serviciile cele mai necesare la etapa data de dezvoltare tehnologică, a subliniat Secretarul General UIT.

De asemenea, au fost salutate deciziile atinse în alocările de spectru pentru observarea Pământului prin diverse aplicaţii de radiocomunicaţii, care sunt esenţiale pentru monitorizarea şi combaterea schimbărilor climatice şi pentru predicţia dezastrelor. Dl Francois Rancy, Director al Biroului Radio al UIT a subliniat că, prin revizuirea atentă a Regulamentelor Radio, acum s-a stabilit cu fermitate bazele pentru tehnologii de radiocomunicaţii pentru a servi intereselor diverşilor utilizatori din întreaga lume. Dl Rancy a adăugat că, Conferinţa a fost un succes răsunător, care a ajuns la un consens cu privire la toate aspectele tehnice, precum şi pe alte probleme, nu mai puţin de dificile.

WRC-12 a avut peste 30 de subiecte pe agendă referitoare la alocarea frecvenţelor pentru utilizarea eficientă a resurselor de spectru şi orbitale, asigurând astfel servicii de înaltă calitate de radiocomunicaţii pentru comunicaţii mobile şi prin satelit, de transport maritim şi aeronautică, precum şi pentru scopuri ştiinţifice legate de mediu, meteorologie şi climatologie, pronosticuri dezastre, etc.

Rezultatele WRC12 pe scurt:

Spectru pentru Telecomunicaţiile Internaţionale Mobile (International Mobile Telecommunications - IMT)

Suplimentar la utilizarea benzilor de 790-862 MHz în Regiunile 1 (Europa si Africa) şi 3 (Asia şi Australia), WRC-12 a luat în considerare alocări suplimentare de spectru pentru serviciul mobil, inclusiv IMT, pentru a facilita dezvoltarea de aplicaţii terestre de bandă largă mobilă în banda de frecvenţă de 694 - 790 MHz. Această problemă a fost plasată, de asemenea şi pe agenda WRC-15, împreună cu necesitatea de a lua în considerare alocări suplimentare de spectru pentru serviciul mobil.

Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor de spectru şi orbite

Suplimentar la clarificarea noţiunii de punerea în funcţiune a alocărilor de frecvenţe pentru reţelele de satelit, WRC-12, de asemenea, a mandatat Biroul UIT pentru Radiocomunicaţii să iniţieze anchete faţă de administraţii să furnizeze informaţii cu privire la deplasările de sateliţi. De asemenea s-a agreat de a promova accesul pe termen lung şi dezvoltarea de servicii de difuzare prin satelit (Broadcasting Satellite Service - BSS), în bandă 21-4-22 GHz în Regiunile 1 şi 3. WRC-12 a îmbunătăţit coordonarea sateliţilor, prin reducerea arcului de coordonare în anumite părţi ale spectrului de frecvenţe care e mai aglomerat şi au convenit să se examineze posibilitatea unor reduceri suplimentare.

Sistemele de avertizare timpurie, atenuarea efectelor dezastrelor şi operaţiuni de salvare

Cu referire la telecomunicaţiile de urgenţă, WRC-12 a examinat aplicarea de noi tehnologii, cum ar fi IMT şi sistemele de transport inteligente (ITS), să susţină sau să completeze protecţia civilă avansată şi a cererilor de ajutor în caz de catastrofe.

WRC-12 a împuternicit Biroul Radio (UIT-R) să continue studierea aspectelor legate de radiocomunicaţii şi TIC, care sunt relevante pentru avertizarea timpurie, în caz de catastrofe şi operaţiunile de ajutorare şi a chemat administraţiile naţionale să ia în considerare utilizarea armonizată la nivel regional a benzilor de frecvenţă identificate.

Recunoaşterea valorii sociale şi economice a sistemelor de monitorizare a Pământului

WRC-12 s-a axat pe importanţa sistemelor de monitorizare şi observare a Pământului pentru colectarea şi schimbul de date pentru pronosticarea meteorologică, care contribuie la protecţia vieţii şi bunurilor în lume. Conferinţa a reconfirmat importanţa acestor sisteme de comunicaţii şi a cerut administraţiilor în comunicaţii să protejeze benzile de frecvenţă aferente. Sistemele de sateliţi meteorologice obţin mai multe benzi de frecvenţă

Sateliţi non-geostaţionari reprezintă o parte importantă a Sistemului spaţial de observare Global şi WRC-12 a alocat suplimentar spectru pentru serviciul meteorologic prin satelit.

Sistemele de monitorizare pasivă de la distanţă

WRC-12 a actualizat utilizarea spectrului de frecvenţe care vizează viitorul observărilor asupra evoluţiilor pe Pământ, cu dezvoltarea de senzori pasivi care zboară pe sateliţii meteorologici şi de mediu pentru monitorizarea evaporărilor de apă şi a liniilor spectrale ale oxigenului, care sunt necesare pentru măsurările asupra norilor de gheaţă şi precipitaţiilor şi pentru monitorizarea de furtuni şi schimbărilor climatice.

Radarele oceanografice obţin suportul

WRC-12 a adoptat nivelurile relevante de protecţie pentru interferenţele provocate de radarele oceanografice. Aceste radare funcţionează utilizând undele terestre, care se propagă pe mare pentru a măsura condiţiile de la suprafaţa coastelor marine în sprijinul operaţiunilor de protecţie a mediului, studii oceanografice, meteorologice, climatice marine şi a operaţiunilor de atenuare a dezastrelor şi de supraveghere a poluării de coastă, de gestionare a pescuitului, de căutare şi salvare, eroziune de litoral şi de navigaţie maritimă.

Serviciile maritime, cerinţele maritime de comunicare pentru a sprijini sistemele de siguranţă pentru nave şi porturi

WRC-12 a examinat cerinţele de comunicaţii maritime, pentru a sprijini sistemele de siguranţă pentru nave şi a operaţiunilor portuare. Conferinţa a inclus noi dispoziţii în Regulamentul Radio pentru a îmbunătăţi detectarea prin satelit a sistemelor de informare automată, utilizând canale VHF.

Frecvenţe de emisie în banda VHF maritimă mobilă

Conferinţa a deliberat, de asemenea, asupra utilizării de noi tehnologii în serviciul maritim necesare pentru "Tabelul de frecvenţe de emisie în banda VHF mobilă maritimă", care defineşte numerotarea canalelor pentru comunicaţii maritime VHF, bazate pe spaţierea canalelor de 25 kHz, precum şi acolo unde este posibilă amplasarea de tehnologii digitale.

Servicii aeronautice

WRC-12 a decis că spectrul de frecvenţe necesar să fie pus la dispoziţie pentru introducerea de aplicaţii şi concepte noi în managementul traficului aerian, care vor sprijini conexiunea şi transmiterea de informaţii critice pentru aviaţie. Aceste sisteme vor spori capacitatea de comunicare şi aeronautică – şi în combinare cu mai multe capacităţi precise de navigare, vor permite o mai eficientă rutare şi navigare aeronautică, rezultând în mai puţine întârzieri, zboruri mai scurte, reduceri la consumul de combustibil şi la emisiile de CO², precum şi costuri medii generale mai mici. ITU-R va continua să studieze orice probleme de compatibilitate între serviciul de radiodifuziune şi cel aeronautic mobil, servicii în banda de 108 - 117.975 MHz, care poate apărea de la introducerea de sisteme de radiodifuziune digitale.

Siguranţa aviatică

Creşterea în industria aviatică solicită capacităţi extinse de comunicaţii mobile, care pot opera peste orizont. WRC-12 a decis ca administraţiile notificatoare de reţele de servicii mobile prin satelit trebuie să acomodeze spectrul de frecvenţe necesar pentru comunicaţii de urgenţă şi de siguranţă ale sistemului global de siguranţă şi de salvare maritimă (GMDSS) şi pentru comunicaţiile prin sateliţii aeronautici mobili.

Serviciul aeronautic mobil

Serviciul aeronautic mobil (de traseu), este un sistem critic de servicii pentru traficul aerian şi diverse comunicaţii pentru siguranţa zborurilor. Alocarea benzii de frecvenţe 960-1164 MHz pentru acest serviciu este destinat să sprijine introducerea de aplicaţii şi concepte noi în managementul traficului aerian.

Supravegherea aerospaţială

WRC-12 a decis şi asupra lipsei de spectrul de frecvenţe disponibile pentru supravegherea aerospaţială şi a oferit alocaţii suplimentară în banda de frecvenţă de 154-156 MHz la serviciul de radiolocaţie.

Galerie foto

 

Conectaţi-vă